20 november 2023

Slopa avgiften för pedagogiska måltider!

Vi Moderater vill slopa avgiften för de pedagogiska måltider för personalen såväl inom förskola, skola, som äldreomsorg, gruppboende och daglig verksamhet.

En pedagogisk måltid är en värdefull del av verksamheten och ett viktigt inslag i pedagogiken och tryggheten. Det innebär att personal sitter med vid bordet och äter tillsammans med barn/elever/boende/deltagare i dagverksamhet. En sådan måltid är arbetstid där maten är en förutsättning för arbetsuppgiften. Trots detta får personalen betala maten och det är den avgiften som vi vill ta bort.

Pedagogiska måltider är en del av arbetet

Vi menar att avgiften för pedagogiska måltider måste bort då vi ser luncher som värdefulla, viktiga stunder under dagen för barn och elever. De ger tillfälle till samtal, relationsskapande, en känsla av närvaro och gemenskap. Ibland kan dessa stunder vara viktigare att få uppleva tillsammans än själva maten. De skulle inte alls få samma betydelse om personalen satt med till bords men inte åt. Det betyder att personalen gör sitt arbete när de äter med barnen trots att det kan ge intrycket av en förmån. Därför måste avgiften för pedagogiska måltider bort.

I kommunens andra verksamheter utgör de en viktig trygghet för brukaren. Inom äldreomsorgen kan det handla om att hjälpa äldre med sin matintag eller annat. Dessa luncher är således inte jämförbara med luncher när personalen i egentlig mening är ledig från arbete och kan äta sin mat i fred, utan ansvar för andra.

Ett sådant viktigt arbete som pedagogiska måltider ska personalen inte behöva betala för, något nuvarande S-styre tycker.

– Det är orimligt att personalen får betala för måltider som är en del av deras arbete. Jag är övertygad om att föräldrar till barn i förskolan förutsätter att personalen äter tillsammans med barnen för att öka tryggheten. Dessa är även en viktig del i att skapa trygghet. Avgift för pedagogiska måltider är ett förlegat förhållningssätt som har förbisetts och som kommunen borde ta bort. Det menar Cecilia Lindberg (M) som är vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.

Ta ställning och dela artikeln