2 januari 2024

Regeringens beslutade skatteförändringar

Nya skatteförändringar träder i kraft 2024 vilket gör att skattetrycket blir det lägsta på nära 50 år. Detta tack vare det M-ledda regeringen.

  1. Sänkt skatt för pensionärer: Det ska löna sig att ha arbetat. Regeringens skatteförändringar för pensionärer ligger på drygt 2 miljarder kronor. Det innebär att en pensionär med medianpension på 21000 kr i månaden får ca. 2900kr lägre skatt 2024 jämfört med 2023. Lättnaden är viktig för landets pensionärer som förväntas ha en begränsad inkomstökning i framtiden. Särskilt viktigt blir det i rådande ekonomiska läge.
  2. Sänkt skatt på arbete med 11 miljarder kronor. Det innebär att en familj med en polis och en sjuksköterska får 14000 kr mer i plånboken, om man räknar med det förstärkta jobbskatteavdraget + indexeringar av tidigare jobbskatteavdrag och grundavdraget. Inkomstskatten träffar brett och främjar lönsamheten att ha ett arbete. Det är en viktig förändring både för såväl individen som samhällsekonomin i stort.
  3. Förlängd expertskatt från fem till sju år: Expertskatten är en skattelättnad för utländska experter, forskare och nyckelpersoner. I budgeten förlängs tiden för skattelättnaden från 5 år till 7 år. Det gör det lättare för företag att locka nyckelkompetens till Sverige och stärker Sveriges internationella konkurrenskraft.
  4. Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt från 80 tusen till 120 tusen kronor. Det innebär att färre småföretag kommer att behöva redovisa moms. Med detta hoppas regeringen att förslaget kommer att förbättra villkoren för de allra minsta företagen.

Här hittar du mer information om fler av Moderaternas infriande vallöften.

Ta ställning och dela artikeln