7 september 2023

”Skärgårds- och båtlivsfientlig”: M om Värmdös nya kustplan

På SVT idag förklarar Deshira hur båtlivsfientlig Värmdös förslag på havs- och kustplanen är. Passa på att tycka till och skicka in dina synpunkter, sista dagen är nu på söndag den 10/9.

Skicka in dina synpunkter till registrator@varmdo.se senast på söndag den 10/9. Märk mailet med diarienumret 2018KS/0824. Uppge namn och eventuell fastighetsbeteckning. Alla skrivelser diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Ta ställning och dela artikeln