Denna nyhet är mer än 1 år gammal

19 oktober 2021

Sänkt skatt och satsningar på välfärd

Sänkt skatt och satsningar på välfärd går att förena. Det har vi kunnat visa i 2022 års Budet. Utgångspunkten i Majoritet för Värmdös samarbete är att vi sätter kärnverksamheten framför allt. Vi är därför glada att för fjärde året i rad kunna presentera en budget som tydligt visar att vi menar det vi säger både i ord och handling. Vårt målmedvetna arbete med kommunens kärnverksamhet, arbetet med digitalisering, minskade lokalkostnader, förstärkt med en positiv skatteprognos gör att Värmdö kommuns ekonomi går starkare än på länge. Det prognostiserade resultatet för innevarande år, 2021, ligger på 118 miljoner kronor.

I budget för 2022 presenterar Majoritet för Värmdö en storsatsning på Värmdös välfärd med särskilt fokus på förskola, skola, trygghet, vård och omsorg. Totalt satsar Majoritet för Värmdö ca 130 miljoner på Värmdös välfärd samtidigt som 26 miljoner går tillbaka till kommuninvånarna genom en skattesänkning på 20 öre. Sedan 2017 har Värmdö haft sänkt skatt med totalt 90 öre. Under 2022 budgeterar vi även för ett högre resultatmål om 74 miljoner för att kommunen inte ska behöva låna lika mycket till kommande investeringar.

Med kärnverksamheterna som ledord kan vi ännu en gång presentera satsningar på Värmdös välfärd. Jag är glad för att vårt arbete med att sänka de årliga driftkostnaderna har möjliggjort ytterligare historiska satsningar på kärnverksamheten. Det har även gett utrymme för att sänkt skatt. Med en välskött ekonomi genomför vi med andra ord det bästa av två världar, satsningar på välfärden samtidigt som vi lämnar tillbaka skattemedel till kommuninvånarna, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsen ordförande.

En satsning på Värmdös unga

Värmdös barn och unga är ett av våra mest prioriterade områden. Därför satsar Majoriteten totalt 29,6 miljoner på Värmdös skolor och förskolor. 17,6 miljoner kronor motsvarande 4% på Grundskola, 600tkr motsvarande 3% på grundsärskola, 8,4 miljoner kronor motsvarande 3% på förskola samt 3 miljoner kronor på gymnasiepengen. Det tål att upprepas att det går att prioritera kärnverksamheten även med sänkt skatt.

Kvalitetshöjande insatser för våra äldre och LSS grupper

Majoriteten genomför även en storsatsning på Värmdös äldre och funktionsstöd. Totalt får äldreomsorgen ett tillskott på 12,6 miljoner kronor vilket motsvarar 4% uppräkning. 750 tusen kronor öronmärks till hemtjänsten för att främja personalkontinuiteten. Majoriteten satsar även 3,4 miljoner på att höja funkispengen med 4% och 500 tusen kronor för kompetensutveckling inom funktionsstöd.

Ytterligare förstärkning av miljö och klimatarbetet

Värmdös miljö och klimat är ett oerhört prioriterat område. Under mandatperioden har vi arbetat målmedvetet med att sänka kommunens utsläpp och förstärka kommunens klimatarbete. I budget för 2022 reserverar vi ytterligare 50 miljoner kronor för fortsatta klimatinvesteringar fördelat på tre år. Vi genomför även en särskild satsning på att avgiftsbefria installationer av solcellspaneler i de fall bygglov krävs.

Ta ställning och dela artikeln