2 maj 2023

S-samarbetet låter inte Värmdöborna vara med i beslutet om nytt vattentorn!

Det nya S-styrda Värmdösamarbetet hindrar Värmdöbornas delaktighet i processen om gestaltning av ett nytt vattentorn i Hemmesta. Vi Moderater är skarpt kritiska till den nya inriktningen.

Under förra mandatperioden startade arbetet med att bygga ett nytt vattentorn i Hemmesta. Då beslutade det dåvarande M-ledda Majoritet för Värmdö att allmänheten skulle involveras i gestaltningen av det nya vattentornet. Detta då det är ett stort byggnadsverk som kommer att påverka landskapsbilden under lång tid framöver.

Under dagens sammanträde i planutskottet beslutade dock Värmdösamarbetet att initiera en arkitekttävling om gestaltningen av det nya vattentornet. Till vår stora förvåning valde Värmdösamarbetet samtidigt att delegera beslutsfattandet av gestaltningen till en jury bestående av externa arkitekter som kommer att avgöra vilket alternativ som vinner tävlingen. Totalt kommer hela arbetet med arkitekttävlingen enligt förslaget att kosta 1,6 miljoner kronor.

Vi Moderater har inte ändrat uppfattning och anser fortfarande att det är Värmdöborna som ska ha inflytande över hur det nya vattentornet ska utformas. Därför begärde vi att ärendet ska göras om på ett sätt som möjliggör för värmdöborna att rösta fram ett vinnande förslag, likt det förfarande som kommunen använder vid utnämningen av årets värmdöbo. Vi ville att förslaget blir utgångpunkt för planutskottets beredning av beslutet som slutligen ska tas i Kommunfullmäktige.

Vi föreslog även att juryn och specifika referensgrupper slopas för att istället bereda ärendet i planutskottet med en särskild inbjudning till gruppledare från de partier som inte är representerade i planutskottet.

– Ett vattentorn är ett gigantiskt byggnadsverk som kommer att vara ett bestående inslag för många generationer framåt, det är ytterst viktigt att det förankras och tas fram i så öppna forum som möjligt. Det är Värmdöborna och inte ett gäng externa arkitekter som kommer att få leva med detta nya landmärke under lång tid framöver, då är det självklart att de måste vara med i processen och själva få rösta på de olika alternativen, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö kommun.

Vidare reagerade vi Moderater på att det saknades både beräkningar och redovisning av hur de 1,6 miljonerna faktiskt ska användas. Därför begärde vi även att den externa kostnaden maximalt ska uppgå till en halv miljon kronor samt att en transparent redovisning över fördelningen av kostnaden läggs fram.

Tyvärr avslog det S-ledda värmdösamarbetet samtliga av våra förslag och gestaltningen förväntas nu hanteras utanför politiska forum av förvaltningen och de externa aktörerna som kommer att upphandlas till en total kostnad på 1,6 miljoner kronor. De lade till ett förtydligande att den politiska referensgruppen är planutskottet men i vilket skede referensgruppen ska användas är det högst oklart.

– I snart åtta månader har vi kunnat se beslut läggas fram utan vare sig ärendebeskrivningar, konsekvensbeskrivningar eller öppna processer i områden som haft direkt påverkan på Värmdöbornas tillvaro. Vi är förvånade över att gång på gång få bristfälliga underlag där man hela tiden vill trycka ner så mycket makt och påverkansgrad på förvaltningen, långt ifrån politiken och Värmdöbornas inflytande. Om detta beror på att Värmdösamarbetet har svårt att samsas är svårt för oss att säga men hur det än är så kommer det att kosta Värmdöborna dyrt både i pengar och bestående konsekvenser, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö kommun.

Värmdömoderaterna

Deshira Flankör (M)                                                      
Oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln