13 oktober 2023

Elevernas skolval ska inte påverka rätten till särskilt stöd!

Skollagen klargör entydigt att varje elev har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas maximalt. Vissa elever har dessutom rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd för att möta deras individuella behov och förutsättningar.

Inför det aktuella läsåret har fristående skolor dock endast fått en del av de tilläggsbelopp de behöver. Denna ofullständiga finansiering riskerar att begränsa skolornas möjligheter att erbjuda det extra stöd, som vissa elever behöver för en optimal inlärningsmiljö. Det är av yttersta vikt att se över och säkerställa tillräckliga resurser för att garantera att varje elev, oavsett individuella förutsättningar, får bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik skolgång.

– Detta skapar en extremt utmanande situation i skolorna och för berörda elever. Vi anser att fristående skolors ansökningar ska bli behandlade med elevperspektivet i fokus. Den ekonomiska situationen får inte vara grund till avslag. Fristående aktörer ska ha lika goda förutsättningar som kommunala skolor att bedriva skolverksamhet, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.


Under det gångna året har Värmdömoderaterna aktivt belyst de utmanande ekonomiska förhållandena för såväl kommunala som fristående grundskolor i kommunen. Situationen är allvarlig. Det råder brist på tillräckliga ekonomiska resurser för att fullt ut säkra elevernas välmående och främja deras kunskapsutveckling.

Vi betonar vikten av att betrakta en högkvalitativ skolgång som en investering för framtiden. Att erbjuda våra barn en bra utbildning är inte bara en långsiktig strategi för att säkerställa deras individuella framgång. Det är också en nödvändig grund för att forma en kompetent och ansvarstagande generation

Klicka här för att läsa hela interpellationen: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/10/Interpellation-Skolor-i-Varmdo-far-inte-det-ekonomiska-stod-de-behover-Moderaterna_-1.pdf

Ta ställning och dela artikeln