Denna nyhet är mer än 1 år gammal

20 februari 2023

Pressmeddelande: Specialpedagogisk kompetenshöjning inom förskola

Moderaterna i Värmdö har lämnat in ett initiativ till Förskolenämnden om kostnadsfri specialpedagogisk fortbildning inom tal och språk. Utbildningen vänder sig till såväl förskollärare som barnskötare och ger konkreta verktyg i arbetet med barn som har en språkstörning. Språket är en grundläggande förutsättning i samspelet med andra och är en förutsättning för att ge våra barn en bra start i livet.

-Språket är nyckeln till allt lärande och en förutsättning för innanförskap, säger Cecilia Lindberg
(M), 2:e vice ordförande i Förskolenämnden.

Språkstörning är en mycket vanlig funktionsnedsättning som förekommer hos cirka 10 procent av barn i
någon form.

Trots detta är kunskapen om funktionsnedsättningen fortfarande låg och behovet av fortbildning
inom området är stort. Tidiga insatser är många gånger helt avgörande för barn med avvikande tal- och språkutveckling och därför är det nödvändigt med kompetenshöjande insatser, menar Cecilia.

Det är glädjande att Värmdösamarbetet fortsätter arbetet med språkutvecklande insatser i Värmdös förskolor
genom projektet språkutvecklande förskola. Men för att få en bredare och djupare kompetensutveckling
föreslår vi i Värmdömoderaterna att samtliga förskollärare och barnskötare i Värmdö kommuns förskolor
samt specialpedagoger och övrig elevhälsopersonal centralt i Värmdö kommun skall ges möjlighet till
fortbildning inom språkstörning. Detta genom utbildning via Specialpedagogiska skolmyndigheten som
erbjuder två alternativ på kostnadsfria kurser (Språkstörning – Baskurs förskola alternativt Studiepaket
språkstörning) som båda ger ökad kunskap och konkreta verktyg i arbetet med barn.

-Värmdösamarbetet avslog tyvärr vårt initiativ, men vi hoppas ändå att information om dessa
kostnadsfria kurser sprids ut till alla våra medarbetare i förskolorna, så att fler får konkreta verktyg
och möjlighet till specialpedagogisk fortbildning. På så sätt kommer fler barn få bättre
förutsättningar inför skolstart, avslutar Cecilia.

Läs hela initiativet här; https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/02/Initiativ_Specialpedagogisk_-kompetenshojning_inom_forskola-003.pdf

Ta ställning och dela artikeln