Denna nyhet är mer än 1 år gammal

21 januari 2021

Orättvist förslag om strandskyddet

I samband med att utredningen om strandskyddet tillsattes hade regeringen tillfälle att modernisera lagen och ta bort överregleringar som inte behövs för strandskyddets syfte. Istället passar de på att ytterligare begränsa möjligheterna för människor i Stockholm och tätbefolkade platser längst med Sveriges kust.

Vi motsätter oss förslag om att ytterligare skärpa strandskyddet inom folks altaner, verandor och trädgårdar då den blir löjeväckande orimligt. Förslaget är dessutom ogenomtänkt och har slängts in i ett mycket sent skede vilket flera av utredningens experter kritiserat i sina yttranden.

Det skriver Deshira Flankör tillsammans med moderata kollegor i Stockholms län i en artikel i Svenska dagbladet.

Ta ställning och dela artikeln