Taxehöjningar för villaägare i Värmdö

Denna nyhet är mer än 1 år gammal

23 mars 2018

Ökad byggrätt för 60/40 områden

Under kommunstyrelsens senaste planutskott beslutades att flera av de så kallade 60/40-områderna ska bli en del av de prioriterade förändringsområdena. Förslaget innebär att tomtägare i dessa områden kommer att få möjlighet att utnyttja sin mark på ett friare sätt i och med att de kommer att detaljplaneläggas.

– Vi vill ge tillbaka makten till markägarna och ge dem mer rådighet över sin egen tomt. Det som hände på 80-talet när man begränsade byggrätterna var ett stort ingrepp i äganderätten. Med detta beslut kan fler utnyttja sina tomter och förverkliga sina drömmar på Värmdö, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fakta: Under 80-talet begränsade kommunen byggrätterna på ca 86 olika områden till att endast tillåta byggnation av en 60 m2 huvudbyggnad och ett 40 m2 komplementbyggnad oavsett tomtens storlek. Hittills har vi ökat byggrätten genom nya detaljplaner på en majoritet av dessa områden och kvar är ca 35 områden. De flesta av de kvarvarande områdena kommer att detaljplaneras i etapper fram tills 2030.

Ta ställning och dela artikeln