Denna nyhet är mer än 1 år gammal

21 december 2021

Nytt avtal för kvinnojour i Värmdö

Igår tecknade Värmdö kommun ett nytt avtal för kvinnojour i Värmdö. Det är ett samverkansavtal med föreningen Kvinnojouren i Nacka/Värmdö. Ett kvinnojour i Värmdö är viktig för kommunen för att ge möjlighet till lättillgängligt och flexibelt stöd till utsatta kvinnor. Det kommer att utgöra ett värdefullt komplement och ge mervärde till det insatser som Värmdö kan erbjuda utsatta kvinnor i kommunen.

Jag är glad att vi nu har ett avtal på plats med Kvinnojouren Nacka Värmdö då kvinnojourer ofta är en första väg in för att söka hjälp för att kommunen därefter kan ta vid med ytterligare stödinsatser. Samarbetet kommer gynna våra våldsutsatta kvinnor och barn genom fler lättillgängliga stödinsatser säger Marie Bladholm (M) Socialnämndens ordförande.

Ta ställning och dela artikeln