Denna nyhet är mer än 1 år gammal

28 maj 2022

Moderaterna säger nej till Horsstensleden

Än en gång säger Värmdö Nej till Horsstensleden.

Frågan om Horsstensleden har funnits sedan början av 1990 talet och stoppades genom att Värmdö använde sitt kommunala veto. Sedan dess har frågan varit uppe och stoppats vid flertalet tillfällen.

För knappt ett år sedan fick den exkluderades ur den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. Trots detta pekar Havs- och vattenmyndigheten i sitt förslag till havsplan för Östersjön ut anslutningen till Horsstensleden som ett utredningsområde för sjöfart.

Förslaget har ändrats något och det finns ett nytt tillägg till den tidigare Horsstensleden. I det nya riksintresseanspråket planeras farleden gå både norr och söder om Horssten för att sedan gå ihop utanför Mellkobb och vidare in mot Stockholm enligt tidigare dragning av Horsstensleden. Den tänkta Horsstensleden ligger egentligen utanför det statliga havsplaneområdet men genom ett riksintresseanspråk för sjöfart ansluter den till trafiksystemet i det statliga havsplaneområdet. Detta innebär att Horssten skulle befinna sig mitt emellan två farleder.

Majoritet för Värmdö är starkt kritiska till den den delen av havsplanen i sitt yttrande som kommer att behandlas på nästa kommunstyrelse. I yttrandet kring havsplan för Östersjön konstateras bland annat att Horsstenssleden skulle leda till stor påverkan i ett tidigare orört område i skärgården. Man konstaterar även att stora sprängningar av berg, med skador på hotat fågelliv, fisk och växtlighet som följd förväntas samt att de miljöer som sprängs bort utgörs av naturtyperna rev, samt skär i Östersjön. Båda är internationellt hotade och upptagna på EU:s lista över naturtyper som ska skyddas i Europa.

Försöken har gjorts under många olika namn och förkastats varje gång, nu är den här igen i ny skepnad. När ska staten lägga ner planerna på att smyga in Horsstensleden i ännu ett dokument? Det skulle innebära enorma skador på en orörd del av skärgården säger Deshira Flankör (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Ta ställning och dela artikeln