Denna nyhet är mer än 1 år gammal

27 juli 2022

NEJ till Förbifart Hemmesta

Vi säger NEJ till Förbifart Hemmesta och dess 2000 bostäder. En Förbifart Hemmesta genom Storskogen skulle kräva en storskalig exploatering av bostäder i värdefull natur. Enligt tidigare utredningar beräknades 2000 nya bostäder behövas för att finansiera vägbygget i Storskogen. Det motsvarar fler bostäder än hela Porslinskvarteren i Gustavsberg som har 1900 bostäder. Det hade förändrat Värmdös skärgårdskaraktär och belastat även framtida Grisslingerakan på samma sätt som den är idag. Det tål varken Grisslingerakan eller den värdefulla naturen i Storskogen. Statens eftersatta infrastruktur kan inte lösas med mer storskalig befolkningstillväxt utan genom att Staten gör sin del och kommer i kapp med sina vägar och den tillväxt vi haft hittills. 

Bättre framkomlighet längs Skärgårdsvägen utan Förbifart Hemmesta

Värmdös trafiksituation står högt på agendan och vi arbetar för att påverka Trafikverket till att bredda Skärgårdsvägen och förenkla framkomligheten på Värmdölandet.

Värt att lyfta är att samtidigt som Trafikverket jobbar med vägplanen för Grisslingerakan vill vi få dem till att vidta åtgärder på vägsträckorna, Ålstäket till Hemmesta vägskäl samt Stavsnäsvägen. Ett första steg är taget genom den åtgärdsvalstudie som Trafikverket har tagit fram efter att vi bestämt sade nej till en så kallade förbifart Hemmesta 2018.

Under nästa mandatperiod vill vi:

  • Förbättra framkomligheten längs Skärgårdsvägen
  • Begränsa byggtakten tills Statliga infrastrukturen kommit ikapp
  • Verka för att Trafikverket bygger färdigt den fyrfiliga Grisslingerakan senast 2028
  • Förbättra trafiksituationen i Mölnvik genom ny trafiklösningen

Ta ställning och dela artikeln