Denna nyhet är mer än 1 år gammal

30 maj 2023

Tävling om nytt vattentorn i Hemmesta bör laglihetsprövas!

Under senaste planutskottet beslutade det nya S-styret om en arkitekttävling för ett nytt vattentorn i Hemmesta, till en kostnad av 1,6 miljoner kronor. I summan ingick prispengar som ska gå till det vinnande förslaget och kostnaden kommer att faktureras till Värmdös vatten och avloppskollektiv. Moderaterna i Värmdö är skarpt kritiska mot förslaget och ifrågasätter om det är lagligt att använda värmdöbornas VA-avgifter för att betala ut prispengar till arkitektbolag. Beslutet är dessutom taget i fel instans då kommunstyrelsens planutskott inte har mandat att fatta beslut av den karaktären. Sammantaget har detta gjort att Moderaterna har begärt laglighetsprövning av beslutet och för att få det rättsligt prövat av förvaltningsrätten.

– Vi anser att kostnaden på 1,6 miljoner kronor för en politisk viljeinriktning inte kan bakas in i värmdöbornas vatten- och avloppsnota. VA-avgiften ska enbart gå till kostnader som är nödvändiga för drift, underhåll och investeringar av kommunens VA-anläggningar. Att dela ut prispengar till arkitekter kan knappast ses som något nödvändigt för investeringen säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö.

– VA-kollektivet har för bara några år sedan dessutom haft en utmanande ekonomi som gjorde att vi bland annat behövde höja vatten och avloppsavgifterna. Att nu börja bränna pengarna på onödiga politiska projekt vore otroligt respektlöst mot värmdöborna. Om det finns överskott i kollektivet så vore det bättre att frysa avgiftshöjningarna i några år fortsätter Deshira Flankör (M).

Värmdömoderaterna
Deshira Flankör (M)
Oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln