Denna nyhet är mer än 1 år gammal

31 januari 2023

Moderaterna lämnar över en välskött ekonomi- Bokslut för 2022

Årsbokslutet för 2022 gör gällande att Moderaterna lämnar över en ekonomiskt välrustad kommun till det S-ledda Värmdösamarbetet. Trots alla utmaningar redovisar Värmdö kommun ett ekonomiskt resultat om 201 miljoner kronor, samtidigt som kommunen minskat sin låneskuld med 50 miljoner samt löst in delar av pensionsskulden med ytterligare 40 miljoner kronor vilket skapat lägre driftkostnader för kommunen under de följande åren.

Ta ställning och dela artikeln