Denna nyhet är mer än 1 år gammal

9 oktober 2019

Minskade fallskärmar för politiker i Värmdö

Minskade fallskärmar för politiker i Värmdö gäller efter Kommunstyrelsens förslag. I samband med den nya mandatperioden har SKL (Sveriges kommuner och landsting) tagit fram ett nytt förslag till ” Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda” för Sveriges kommuner.

Under onsdagens kommunstyrelse beslutade Majoritet för Värmdö att sänka tiden för politikers omställningsstöd från maximalt 3 år till maximalt 9 månader.  Det var under punkten ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda” som Majoritet för Värmdö justerade det av SKL framtagna förslaget till en betydligt mindre förmånlig variant.

Arbetslinjen gäller även oss politiker! Förändring och kostnadsmedvetenheten ska börja med oss själva och det är orimligt att vi som politiker ska kunna leva på en ”fallskärm” i flera år, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

Förutom att omställningstiden minskades kraftigt, beslutade Majoritet för Värmdö att fördubbla tiden som en förtroendevald måste ha haft sitt uppdrag, från 1 år till minst 2 år för att kunna ta del av omställningsstödet.

De minskade fallskärmar för politiker innebär att även möjligheten att kunna få omställningsstöd tas bort när man har fått nytt arbete. I tidigare avtal var det möjligt att få omställningstöd under ett års tid samtidigt som man fick lön från sin nya arbetsgivare. 

Kort info:

För att förtroendevalda ska omfattas av bestämmelserna om omställningsstöd, samt familjeskydd krävs att den fullgör sitt uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid (minst 40%).

Ta ställning och dela artikeln