Denna nyhet är mer än 1 år gammal

15 september 2021

Minskad byggtakt i Värmdö

Minskad byggtakt i Värmdö gäller genom en halvering av målet om bostadsutbyggnad i kommunen för perioden 2021-2025. Det har Kommunstyrelsen i Värmdö beslutat om. Värmdö har under lång tid haft en stor bebyggelse och bostadstillväxt. Samtidigt har kommunen utmaningar inom infrastrukturen och flera områden har idag framkomlighetsproblem som exempelvis, Grisslingerakan, Mölnvik och Farstabron. Vi bedömer därför att takten på utbyggnaden behöver minska i väntan på att infrastrukturlösningar i den östra regiondelen prioriteras både regionalt och nationellt. Målet om den årliga bostadstillväxten skrivs därför ned från 350-450 bostäder till 150-250 bostäder, inklusive omvandlingar av fritidshus till permanenta bostäder innebär en kraftigt minskad byggtakt i Värmdö.

Värmdös bristande infrastruktur har inte kommit som en blixt från klar himmel utan har byggts upp under lång tid med uteblivna statliga satsningar. Vi har nu kommit till en situation där den grundläggande infrastrukturen i Värmdö stundtals inte fungerar och därför behöver vi minska byggtakten, säger Deshira Flankör (M), Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Ta ställning och dela artikeln