3 november 2023

Vi vill att all vård- och omsorgspersonal ska vara minst legitimerade undersköterskor

Stärk äldreomsorg i Värmdö genom att höja den medicinska kompetensen och kontinuiteten!

Vi Moderater och Kristdemokrater vill att Värmdö säkerställer att all personal inom äldreomsorg ska vara minst legitimerade undersköterskor senast 2030. Därför lägger vi i vår budget för 2024 det som uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden.

Våra äldre som behöver omsorg förtjänar att känna sig trygga av den välfärd de har bidragit till under sina liv. De är välfärdens hjältar, och vi vill att de ska kunna lita på att vi är här för dem på samma sätt som de har funnits för tidigare generationer.

– Undersköterskor som arbetar inom äldreomsorg på Värmdö måste besitta en garanterad kunskapsnivå, inte minst för att öka patientsäkerheten. Det blir särskilt viktigt med tanke på att många äldre är multisjuka. Deras anhöriga måste känna sig trygga med att dem blir om omhändertagna på ett tryggt och värdigt sätt, säger Rogier Krona (M), oppositionsledare i Vård- och Omsorgsnämnden.

Ta ställning och dela artikeln