Denna nyhet är mer än 1 år gammal

23 mars 2021

Länsplanen ute på remiss

Länsplanen för Stockholm är ute på remiss. Att den nya Skurubron inte ska finansieras av vägtullar, behovet av Östlig förbindelse och vikten av att lösa de utvecklingshämmande framkomlighetsproblem som finns i Värmdö kommun är några av de utmaningar som vi lyfter i vårt yttrande till den regionala länsplanen som behandlas under kommande kommunstyrelse.

Den regionala länsplanen är ett dokument som beslutar om hur de nationella investeringsmedlen ska fördelas och vilka infrastrukturprojekt regionen bör prioritera under de kommande åren.

Vi anser att framkomlighetsproblemen inom kommunens vägar hämmar kommunens utveckling och riskerar att påverka både tillväxt och besöksnäring.

I yttrandet lyfter vi vikten av att Skurubron inte ska avgiftsfinansieras då det är Värmdöbornas enda väg ut till omvärlden. Vi lyfter även behovet av en Östlig förbindelse som ska underlätta resorna till länets nordliga delar. I denna fråga är fyra av Majoritetens partier överens med Miljöpartiet om att inte vara överens om hur vi ser på behovet av dess byggnation.

När det kommer till åtgärder i Värmdö lyfter vi vikten av att finansieringen säkerställs för ombyggnation av Grisslingerakan, åtgärder på Stavsnäsvägen och Skärgårdsvägen förbi Hemmesta samt gång och cykelvägen mellan Värmdö marknad och Ingaröbron. På längre sikt ser vi ett behov av en ombyggd Farstabro till 2+2 körfält och att trafikplats Gustavsberg (Ingarökrysset) byggs om med nya på och avfarter samt optimeras för en bussbytesplats.

Värmdö växer och vår infrastruktur har stora behov av statliga investeringar. Vi är oroliga över att tilldelningen av infrastrukturmedel till Stockholmsregionen blir låg och att det drabbar många delar av länet, inte minst vår kommun som är på den östligaste sidan. Våra krav är väldigt basala för vad en kommuninvånare ska förvänta sig av den statliga skatten, åtgärder på kommunens flaskhalsar som också är viktiga nationellt, avgiftsfria vägar in till omvärlden och på sikt utbyggnad av bättre förbindelser till norra Stockholm genom en Östlig förbindelse, säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande.

Vi anser även att en långsiktig lokalisering av ambulanshelikoptern måste betraktas som en infrastrukturell fråga i regionen och bör därför inte ses som en enbart hälso-och sjukvårdsfråga. Det finns behov att samla ambulanshelikopter tillsammans med övrigt allmänflyg som polishelikoptern och sjöräddningen.

Ta ställning och dela artikeln