Kulturhuset gustavsberg

Denna nyhet är mer än 1 år gammal

16 juni 2022

Kulturhuset i Gustavsberg tar form

Kulturhuset i Gustavsberg som är under uppbyggnad fick den 15 juni besök av våra förtroendevalda i Kommunstyrelsen. Landia AB som är ny ägare till Porslinsfabriken stod för guidning och den fysiska inblicken i den pågående renoveringen av Porslinsfabriken. Senare under samma dag behandlades investeringsbeslutet och utformningen av Kulturhuset i Porslinsfabriken i Gustavsberg.

Fastigheten kommer att bestå av bibliotek samt multifunktionella lokaler för skapande, tre danssalar, omklädningsrum, lokaler för teater, drama, musik, studier samt mötesrum för medborgarna, föreningslivet och företagare.

Det var ett sant nöje att se kulturhuset ta form och att fastigheten äntligen får nytt liv. Under besöket fick vi inblick i våra framtida lokaler och även andra delar som kommer att hyras ut för kommersiellt bruk inte minst till själva porslinstillverkningen Framtidens Porslin. Försäljningen och förverkligandet av renoveringen har inte bara varit ett av mandatperiodens viktigaste beslut utan även för hela platsen Gustavsberg säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Lokalen överlämnas till Värmdö kommun som en råyta i februari 2023 och därefter kommer kommunen att utforma och hyresgästanpassa lokalen utifrån tidigare beslutad inriktning. Kulturhuset bedöms vara klart för inflyttning av verksamheten i oktober 2023.

Ta ställning och dela artikeln