Deshira flankör

Denna nyhet är mer än 1 år gammal

26 oktober 2018

Kräv effektivitet i offentlig sektor

Krav på effektivitet i offentlig sektor borde gälla överlag. Kommuner kommer att få hårdare krav på sig att hantera bygglov. Detta gäller dock inte för statliga myndigheter. Riksdagen bör ställa 10-veckorskrav för handläggningen av ärenden även för statliga myndigheter, skriver Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör (M), skriver i SVD debatt om hur kommuner får hårdare krav på handläggning av bygglov i syfte att snabba upp byggprocessen. Samtidigt fördröjer andra statliga myndigheter efterföljande processer av kommuners olika ärenden. Medan kommuners fördröjning handlar om veckor, handlar de statliga myndigheters om år. Hon menar på att effektivitet i offentlig sektor är som skulle kunna förbättra handläggningstider.

Bygglovskontor är till stor del självfinansierade via avgifter vilket innebär att det finns ett direkt incitament för kontoret att vara effektiva för att därefter kunna fakturera bygglovsavgiften. Däremot ser inte överinstansernas finansieringssystem likadant ut. Det finns inget samband mellan effektiviteten för Länsstyrelsen och andra myndigheter till den finansiering de får. Därför bör riksdagen löpa linan ut i denna fråga och ställa 10-veckorskrav för handläggningen av ärenden för alla myndigheter…”

Läs hela debattartikeln här: Länk Svenska dagbladet

Ta ställning och dela artikeln