Denna nyhet är mer än 1 år gammal

13 mars 2019

Konstnärshusen i Gustavsberg sålda

Konstnärshusen i Gustavsberg, Dekorhuset och G-studion, säljs till fastighetsbolaget Landia. Det beslutade kommunstyrelsen under onsdagens sammanträde. Ställningstagandet om att sälja fastigheterna skedde i juni 2018 och försäljningsförfarandet har pågått under en lång tid för att kunna bereda möjlighet även för konstnärerna genom sin ateljéförening att vara med i budgivningen.

Målet för Majoriteten har varit att hitta en långsiktig ägare till Konstnärshusen i Gustavsberg som kan ta tillvara på dess kulturhistoriska värden, konstnärernas fortsatta verksamhet och samtidigt renovera och utveckla byggnaderna tillsammans med ateljéföreningen. Konstnärerna har under processen fått möjligheten att gå ihop och köpa husen. Efter en utredning som konstnärerna genomförde meddelades att intresse för att förvärva fastigheterna inte fanns. Kommunen valde istället att inkludera dem i hela processen av urvalet av köpare.

Affären är en ”WIN-WIN” situation för både kommunen och ateljéföreningen. Konstnärerna får en långsiktig ägare som kommer att renovera och utveckla fastigheterna på ett bra sätt medan kommunen inte behöver investera i en fastighet som ligger utanför kommunens kärnverksamhet,  säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

Den nya ägaren är beredd att skriva ett samverkansavtal med konstnärerna som är framtaget utifrån de önskemål som konstnärerna har haft.  Försäljningen kommer slutligen att avgöras i kommunfullmäktige den 27 mars 2019. Renoveringarna kommer att ske etappvis i samråd med konstnärerna och förväntas påbörjas sommaren 2019.

Ta ställning och dela artikeln