29 september 2023

Kommunal polis i Värmdö

Kommunal polis i Värmdö, vad tycker du?

Inte heller på Värmdö räcker det längre med bara proaktiva åtgärder som Polare, Nattvandrare, ungdomsaktiviteter och fritidsgårdar. I flera år har kriminaliteten ohämmat fått etablera sig i Sverige och då behövs det något mer. Proaktiva åtgärder ska rädda den som inte tagit klivet i kriminalitet och inte ta itu med kriminalitet. Det behövs mer! Det behövs kommunala poliser! menar Deshira Flankör, oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna Värmdö.

Fler poliser med större lokal närvaro förväntas kunna ha flera positiva effekter. Exempelvis:

👮‍♀️Ökad trygghet

👮‍♀️Minskad brottslighet

👮‍♀️Öka allmänhetens förtroende för polisen

👮‍♀️Öka medborgarnas benägenhet att själva våga ingripa och vittna.

Vad tycker du? Skriv gärna till oss på varmdo@moderaterna.se

Ta ställning och dela artikeln