Denna nyhet är mer än 1 år gammal

25 juli 2022

Jämför vår politik Värmdö

Det gör skillnad vilken politik som styr Värmdö. Därför har vi valt att lyfta ett axplock av sakfrågor där vi Moderater och Socialdemokraterna skiljer oss och våra planer inför framtiden.

Under mandatperioden har vi kunnat visa att det går att sänka skatten samtidigt som vi har gjort stora satsningar på kärnverksamheten. Vi har arbetat flitigt med effektivisering av kommunens administration, samverkan med andra aktörer för att minska kommunens behov av investeringar samt sålt fastigheter som inte behövs för kärnverksamheten och som används för kommersiellt bruk. Det har inte alltid varit lätta prioriteringar men oerhört nödvändiga för att kommunen ska vara rustad för framtiden. Vår målsättning är att Värmdö kommun ska vara bäst på att vara kommun genom en robust kärnverksamhet som levererar toppkvalitet och maximal nytta för skattepengarna.

Däremot har Socialdemokraterna årligen föreslagit reformer i sina budgetar som är kostnadsdrivande och ineffektiva. Under bilden nedan följer källor till S-förslagen som vi har valt att synliggöra.

Källhänvisning:

Den 11 september avgör du vilket alternativ du tycker passar Värmdö bäst!

Ta ställning och dela artikeln