Denna nyhet är mer än 1 år gammal

21 augusti 2022

Hur vill Moderaterna förbättra framkomlighet på vägarna?

Infrastrukturen på Värmdö har blivit allt mer ansträngd vilket gjort att Värmdö redan nu har halverat byggtakten tills den statliga infrastrukturen åtgärdats. Vilka åtgärder vill Moderaterna se för att förbättra framkomlighet, under kommande mandatperiod? Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande och Moderaternas första namn Deshira Flankör vilka åtgärder som behövs.

– Den viktigaste åtgärden är att Grisslingerakan byggs om till fyrfiligt. Pengarna finns i länsplanen och bygget beräknas börja 2025 säger Deshira. Andra åtgärder vi vill se i nästa länsplan är ett reversibelt körfält på Farstabron, ombyggnationen av Trafikplats Ingarökrysset och framkomlighetsåtgärder på väg 222 och 274, fortsätter hon.

Utöver de statliga investeringarna vill Moderaterna även att kommunen genomför investeringar på vägar som kommunen äger, ett sådant exempel är Mölnvik.

– Mölnvik är ett sorgebarn som vi vill åtgärda under nästa mandatperiod. Området har succesivt vuxit fram under decennier och det är på tiden att åtgärder kommer till. Vi arbetar därför för en ny trafiklösning i Mölnvik för bättre framkomlighet för både bilar och människor i området. Genom att involvera fastighetsägarna och eventuellt tillåta byggrätter som kan finansiera projektet, skulle hela Mölnviksområdet kunna förbättras. Smarta bilvägar, under mark till exempel, med gröna och trevliga gång- och cykelstråk ovanför skulle göra området öppet och välkomnande för värmdöborna.

Förutom infrastrukturprojekten i kommunen finns det två frågor utanför kommunen som Deshira prioriterar högt. Det är att stoppa avgifterna på Skurubron och påverka staten att investera i en Östlig förbindelse.

– Vad gäller Skurubron handlar det om en principfråga. Bron är en statlig väg och vår enda landförbindelse till Stockholm. Alltså ska den vara statligt finansierad. Förhoppningsvis får vi en regering som vågar och kan prioritera en Östlig förbindelse. Det är viktigt för framkomligheten, men det är även viktigt för att minska sårbarheten ur ett krisberedskapsperspektiv.

Ta ställning och dela artikeln