30 oktober 2023

Ge full peng till förskolorna för 25 timmars-barnen!

I budget för 2024 vill vi Moderater och Kristdemokrater att kommunen ger full finansiering till Värmdös förskolor för “25 timmars barnen”. Detta eftersom förskolorna behöver en stabil och förutsägbar bemanning, även om enstaka barn vistas i förskolan endast 25 timmar per vecka.

-Under de verksamhetsbesök vi har gjort har vi fått ta till oss de stora utmaningar som många förskolor upplever. Dessa uppstår när förskolorna tappar sin fulla peng för barn som behöver gå ner i tid i samband med att föräldrarna blir föräldralediga med ett syskon, säger Cecilia Lindberg (M), vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.


Det aktuella systemet medför en snabb och ibland oväntad förändring av de ekonomiska förutsättningarna. Förskolor som har en betydande andel 25-timmarsbarn blir hårt drabbade av dessa omväxlingar. Vårt övergripande mål är att adressera och förändra detta.

Vi anser att det inte finns någon giltig anledning till att medel ska stanna hos utbildningskontoret. Förskolan utgör grundvalen för allt kommande lärande. Det är därför avgörande att den har likvärdiga förutsättningar, oavsett det exakta antalet timmar barnen tillbringar där. Vår strävan är att skapa en stabil och rättvisare ekonomisk grund för förskolor. En förskola som allokerar resurser på ett sätt som främjar en enhetlig och högkvalitativ utbildningsmiljö för alla barn.

Ta ställning och dela artikeln