oktober 30, 2023

Ge full peng till förskolorna för 25 timmars-barnen!

I budget för 2024 vill vi Moderater och Kristdemokrater att förskolenämnden ger full finansiering till Värmdös förskolor för “25 timmars barnen” då förskolorna behöver en stabil och förutsägbar bemanning även om enstaka barn vistas i förskolan endast 25 timmar per vecka.

– Under de verksamhetsbesök vi har gjort under året har vi fått till oss de stora utmaningar som uppstår när förskolorna tappar sin fulla peng för barn som behöver gå ner i tid i samband med att föräldrarna blir föräldralediga med ett syskon, säger Cecilia Lindberg (M), vice ordförande i opposition i Förskolenämnden.

Nuvarande system innebär att de ekonomiska förutsättningarna kan ändras snabbt och oförutsägbart. En förskola som har många 25-timmarsbarn kan drabbas hårt, vilket vi vill ändra på.

– Det finns ingen anledning till att pengarna stannar i kommunhuset och utbildningskontoret för 25-timmarsbarnen. Förskolan lägger grunden för allt lärande och ska därför ha lika goda förutsättningar oavsett hur många timmar barnen är på förskolan, tillägger Cecilia.

Ta ställning och dela artikeln