Denna nyhet är mer än 1 år gammal

21 november 2021

Fri ledsagning i Värmdö kommun

Vi går nu vidare och startar ett pilotprojekt för fri ledsagning i Värmdö kommun för personer med funktionsnedsättning. Målet är att möjliggöra en större frihet för individen kunna styra sin fritid och samtidigt minska onödig administration. Försöksprojektet omfattar 10 personer och kommer att utvärderas efter sex månader.

Detta kommer att förenkla möjligheten för den enskilde att använda ledsagningen när behov finns och därmed skapa större frihet för den enskilde att delta i olika aktiviteter, säger Rogier Krona (M), vice ordförande i vård och omsorgsnämnden

Ta ställning och dela artikeln