13 maj 2024

Frågor och svar om EU-valet!

Varför ska man rösta på Moderaterna i EU-valet?

Vill du få saker gjorda i EU, då ska du rösta på Moderaterna. Vi har under nuvarande mandatperioden varit en ledande part i att få ordning på migrationen, vi har drivit på för att kärnkraften ska klassas som hållbar och tagit viktiga steg för att stärka handeln både inom och till och från EU. Det vill vi fortsätta göra – och göra Europa friare och säkrare.

Vilka är de viktigaste frågorna för Moderaterna i EU-valet?

Bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, fortsätta driva på för att skapa möjligheter för ny kärnkraft i Europa så vi kan sänka utsläppen, stärka kontrollen över EU:s yttre gräns, minska regelkrånglet och stå upp för den svenska skogen som berikar Sverige. Vi vill också att rätten till abort ska grundlagsskyddas i Europa.

Hur påverkar EU Värmdö?

Värmdö har länge haft problem med inbrott, stölder av båtmotorer, gräsklippare och andra redskap. Moderaterna vill stoppa organiserad brottslighet som rör sig över Europas gränser. Därför vill vi införa en europeisk specialpolis som bekämpar gängen, och stoppa den fria rörligheten för kriminella. Det är dags att göra Sverige tryggt igen.

Hur påverkar EU Värmdös företag?

Tyvärr finns det för många krångliga regler och för mycket betungande EU-byråkrati. Det vill Moderaterna ändra på. Mindre regelkrångel och byråkrati kommer göra skillnad för Värmdös företagare. Europasamarbetet är avgörande för Sveriges välstånd. Handeln inom EU och frihandeln med omvärlden skapar jobb och tillväxt.

Ska Sverige lämna EU?

Nej. Att lämna EU är inte ett alternativ. Sverige är ett exportberoende land och EU:s inre marknad är helt avgörande för vårt välstånd. Vi behöver också samarbetet för att klara att lösa problem som gränsöverskridande brottslighet, terrorism och klimatförändringarna. Genom att spela en aktiv roll i samarbetet kan vi dessutom påverka utvecklingen, inte bara påverkas av den.

Övriga frågor

• Mindre utsläpp. Mer kärnkraft. Moderaterna har drivit på för att skapa möjligheter för ny kärnkraft i Europa. Kärnkraften klassas nu som hållbar. Med mer kärnkraft kan vi också få lägre elpriser i Sverige.

• Säkra Europas gränser. Det är inte människosmugglare som ska avgöra vem som har rätt att komma till Europa. Terrorister ska inte kunna ta sig hit och hålla sig gömda för att begå attentat. Därför vill vi stärka kontrollen över EU:s yttre gränser.

• Grundlagsskydda aborträtt. För Moderaterna är skyddet av rätten till abort självklar. Kvinnans självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför menar vi att rätten till abort hör hemma i EU:s motsvarighet till grundlag.

• Svensk skog, svenskt självbestämmande. Den svenska skogen skapar jobb och skatteintäkter. Skogsbruket är också betydelsefullt i klimatomställningen. Därför står vi alltid upp för svensk skog och vårt självbestämmande. Regler för vår skog främst ska bestämmas i Sverige, inte i Bryssel.

Läs mer om Moderaternas politik i EU här

Var kan man förtidsrösta på Värmdö?

Värmdö kommun har 14 lokaler för förtidsröstning, varav fyra med begränsat tillträde på kommunens äldreboenden. Under förtidsröstningsperioden 22 maj – 9 juni är minst en lokal för förtidsröstning öppen dagligen.

Kommunhusets lokal för förtidsröstning har öppet på valdagen klockan 08:00–21:00. På kommunens fem kärnöar håller också lokaler för förtidsröstning öppet på valdagen klockan 12:00–15:00.

Se samtliga kommunens lokaler för förtidsröstning, inklusive deras öppettider här

Vad behöver jag ta med mig när jag ska förtidsrösta?

Du behöver ha med dig id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta.

  • Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.
  • Om du inte har ditt röstkort finns möjlighet skriva ut ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort. I annat fall finns möjlighet att skriva ut ett röstkort i samtliga kommunens lokaler för förtidsröstning.

Ta ställning och dela artikeln