Denna nyhet är mer än 1 år gammal

12 december 2019

Förstärkt elevhälsa i Värmdö

Utbildningsnämnden stärker elevhälsan i Värmdö genom ny modell och utökade satsningar. Den nya modellen går ut på att skapa goda förutsättningar att arbeta långsiktigt, hälsofrämjande och förebyggande. Den ska också säkerställa att våra elever får en mer likvärdig tillgång till elevhälsans psykologiska insatser.

Den nya modellen för elevhälsan i Värmdö innebär en särskild satsning på tre nya skolpsykologer för att bättre kunna fånga upp elever som inte mår bra, men även för att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

Psykologerna kommer att organiseras centralt och arbetet ska fördelas mellan kommunens skolor och förskolor. Den nya organisationen med en central elevhälsa, där psykologerna knyts till olika områden i kommunen, kommer skapa goda förutsättningar att utveckla det tvärprofessionella elevhälsoarbetet.

Specialpedagoger, speciallärare och kuratorer ska fortsatt vara anställda lokalt i skolor och förskolor.

Utöver detta ska även det nuvarande språkoteket och skoldatateket utvecklas till ett pedagogiskt centrum där språkstödjande och språkutvecklande material finns att låna. De kommer även erbjuda hjälpmedel som kompensatoriska programvaror och appar samt stöd i hur de används.

Rekrytering av specialpedagog kommer att ske under våren och verksamheten byggs därefter upp successivt under året.

Det är otroligt glädjande att vi idag har kunnat fatta beslut om att utöka den centrala elevhälsan med tre psykologer. Tillsammans med en utveckling av pedagogiskt centrum kommer detta ge mycket goda förutsättningar för våra skolor och förskolor och inte minst för våra barn och elever, säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Ta ställning och dela artikeln