6 november 2023

Företag och värmdöborna förtjänar bättre service!

Det ska vara enkelt för Värmdöbor, sommarboende och företag att få kontakt och service med Värmdös bygg- miljö- och hälsoskyddskontor!

Kommunen ska alltid erbjuda god service för invånare och företag och inte övertolkar lagar till kommuninvånarens eller företagens nackdel. I samtliga ärenden ska den som har kontakt med kommunen få ett sakligt och vänligt bemötande tillsammans med tydlig och klar information om aktuell lagstiftning.

Därför har vi föreslagit följande åtgärder i vår budget för 2024 till Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden:

• Återinför den fysiska bygglovsrådgivningen. Nämnden ska erbjuda både fysiska och digitala möjligheter till rådgivning så att Värmdöborna kan välja vad som passar dem bäst.

• Återinför VA-rådgivning för fastighetsägare.

• Inrätta en servicegaranti för Värmdös företag och fastighetsägare

• Tydlig målstyrning med årliga mål för att minska handläggningstiderna inom både bygg- och företagsärenden.

Ta ställning och dela artikeln