oktober 20, 2023

Fokusera på åtgärderna som hjälper eleven tillbaka till skolan och säkerställ att nävaroarbetet fungerar

Läs gärna dagens artikel i NVP där vi moderater reagerar på rapporten om elevfrånvaro där långtidsfrånvaron (80 procent eller mer) har ökat markant och där utbildningskontoret gett som förklaring att det inte nödvändigtvis behöver betyda att antalet frånvarande elever ökat i praktiken.

I och med siffrorna tydligt visar på ökad problematisk frånvaro anser vi att utbildningskontoret bör undersöka om metoder och arbetssätt verkligen fungerar som det är tänkt.

– Rapporten har för lite fokus på åtgärder som hjälper eleven. Jag är bekymrad då rapporten relativiserar problemet och kommer med undanflykter. Rapporten har för lite fokus på åtgärder som faktiskt ger varje elev bästa förutsättningar för en hög närvaro i skolan. Varje dag en elev inte är i skolan är en onödig uppförsbacke för den enskilde eleven. Och skolan ska vara rustad att tillsammans med vårdnadshavare jobba för närvaro, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.

Ta ställning och dela artikeln