23 maj 2023

Fler cykelvägar istället för att bredda befintliga

Värmdösamarbetet (S C L Mp) lägger fram förslag på att bredda en redan befintlig cykelväg från 2,5m till 3,5m. Vi moderater och kristdemokrater tycker det är onödigt, och att man istället ska lägga pengar på att bygga ihop Värmdö och satsa på fler cykelvägar istället för att bredda fullt funktionsdugliga GC-vägar.

Ta ställning och dela artikeln