14 juni 2023

Moderaterna vill ha fler cykelvägar istället för att bredda befintliga

🚲Vad tycker du? S-styret vill bredda en redan fungerande gång- och cykelväg från Mölnvik till Skogsbo. Vi Moderater vill ha fler cykelvägar istället för att bredda befintliga. Det menar vi är att slösa med kommunens skattemedel. Vi ser det som viktigare att skapa nya vägar för värmdöborna och vill därmed bygga gång- och cykelväg längs Sollenkrokavägen för att sammanbinda Djurö tätort med befintlig gång- och cykelväg till Stavsnäs.

Framkomligheten centralt vid Mölnvik kräver åtgärder för att lätta på bilköerna vilket vi tidigare har föreslagit i en motion.

Ta ställning och dela artikeln