23 april 2024

Fem anledningar att rösta M i EU-valet!

FRÄMJA FRI HANDEL OCH MINSKA BYRÅKRATIN

Moderaterna vill främja mer handel, fri rörlighet i Europa och möjligheter för svenskar att jobba i andra länder i Europa. Vi vill minska byråkratin för svenska företag, allra mest för de små- och medelstora.

ETT KLIMATSMART EUROPA

Genom mer kärnkraft kan EU klara klimatomställningen, elektrifieringen och generera lägre elpriser i Europa. Under föregående mandatperiod har Moderaterna slutförhandlat stora delar av klimatpaketet Fit for 55. Lagstiftningspaketet ska leda till att EU-länderna minskar utsläppen med minst 55% till 2030 och når klimatneutralitet senast 2050.

NEJ TILL EU:S DETALJSTYRNING

Sveriges inrikesfrågor sköts bäst av svensk lagstiftning. EU ska inte ha något att säga till om exempelvis körkortsålder för EPA-traktorer, snus och tobakpolitik. Därför säger Moderaterna bestämt NEJ till EU:s detaljstyrning. Vi ställer oss också kraftigt emot införandet av EU-skatter.

SÄKRA KVINNORS RÄTT TILL ABORT

Kvinnans rätt till abort är en avgörande fri- och rättighet. Moderaterna vill därför att aborträtten förs in i EU:s rättighetsstadga. Det handlar om de värderingar vi menar ska genomsyra Europasamarbetet.

STOPPA BROTTSLIGHETEN OCH ÖKA SÄKERHETEN

Moderaterna vill utveckla Europol till en operativ europeisk polis för att bekämpa den organiserade brottsligheten som terrorism, gängkriminalitet och stöldligor. Vi vill även att försvarssamarbetet på EU-nivå fördjupas för att möta det ökade säkerhetsläget i vår kontinent. EU ska dessutom fortsätta stötta Ukraina i deras kamp i Rysslands krig.

Läs mer om vad Moderaterna tycker i EU-valet: https://moderaterna.se/8352-2/

Ta ställning och dela artikeln