7 november 2023

Bygg inte (s)önder Gustavsberg genom massiv exploatering

S byggstopp innan valet blir massiv exploatering i Gustavsberg efter valet!

– Ännu en gång bryter Socialdemokraterna mot sitt vallöfte genom att ändra riktning och föreslå tokexploatering i Gustavsberg utan att först säkerställa de nödvändiga förbättringarna i trafikinfrastrukturen. I deras budget för 2024 föreslår de plötslig massproduktion av tusentals bostäder i Gustavsberg, Vattentornsberget, Kvarnbergsterrassen och Östra Charlottendal. Vad hände med Socialdemokraternas vallöfte om att vilja se ett byggstopp? säger Jasmin Farid (M), vice ordförande i opposition i kommunstyrelsens planutskott.

Nyligen gick S-styret ut på samråd avseende en detaljplan för nybygge av 700 bostäder i Charlottendal. Även lokaltidningen Nacka Värmdö Posten redogör för kritiken som finns mot planen.

Ta ställning och dela artikeln