Denna nyhet är mer än 1 år gammal

7 april 2022

Engelska skolan i Värmdö fick besök

Engelska skolan i Värmdö fick besök av Kommunstyrelsen igår. Under besöket träffade de fem klasser i olika årskurser där eleverna fick berätta om sin upplevelse av den nya skolan. En av klasserna som besöktes var en årskurs 2 som förberedde sig för de nationella proven i årskurs 3. Det gjordes genom gruppövningar där eleverna gick igenom och diskuterade proven. Flera av eleverna i samtliga klasser lyfte den god studiemiljön, tydliga förväntningarna och en låg ljudnivå i klassrummen som delar som de var extra nöjda med. En extra uppskattad del av besöket var musiklektionen där de förtroendevalda passade på att stämma in i sångundervisningen.

Engelska skolan i Värmdö har funnits i kommunen sedan september 2021 och avslutar snart sitt första skolår på Värmdö. Skolan är belägen i Charlottendal och kommer fullt utbyggd att ha 600 elever i årskurserna F-9. Uppemot 50 % av undervisning sker på engelska av behöriga lärare från exempelvis USA, Kanada, England och Australien.

Det var ett otroligt givande besök som Kommunstyrelsen hade på Engelska skolan. Skolans genomtänkta pedagogik och upplägg för undervisningen är imponerande. Det kom tydligt fram i klassrummen, hur eleverna hälsade på sina lärare, regler för ljudnivån i klassrummen och deras beteende i allmänhet. Allra roligast var när eleverna själva svarade på politikernas frågor om att de uppskattade tydligheten, studieron, disciplinen och lärarnas engagemang. Det berättar Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Engelska skolan i Värmdö fick besök av Kommunstyrelsen. Där fick förtroendevalda träffa elever från fem olika klasser.

Ta ställning och dela artikeln