Denna nyhet är mer än 1 år gammal

30 mars 2022

Ekvallen ska rustas upp men inte för 1 miljard

Ekvallen ska rustas upp men inte för närmare 1 miljard kronor. Värmdö har fler investeringar att ta hänsyn till, inte minst inom idrotten.

Vi vill att framtidens Gustavsbergs centrum ska präglas av trygghet, vacker gestaltning och ha en blandning av innehåll såsom idrottsanläggningar med ytor från isidrotten, spontanidrott, bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler.

Anläggningarna vid Ekvallens idrottsområde behöver rustas upp då de har uppnått sin tekniska livslängd. Diskussioner om framtidens isytor för hockey, konståkning och bandy har pågått i många år. I januari beslutade Kommunstyrelsen att inleda en förstudie som utreder möjligheten att behålla isidrotten i Gustavsbergs centrum. Med anledning av de omfattande kostnader som förslagen i förstudien innebär, vill Majoritet för Värmdö se över alternativa finansieringslösningar.

Flera av förslagen ser attraktiva ut men de är på tok för dyra. Vi kan inte lova miljardinvesteringar till ett enda projekt när vi vet att många andra idrotter kommer behöva investeringar som exempelvis ridsporten, handbollen, kampsporten, gymnastiken mfl. Att gå ut och lova en investering som skulle öka hela kommunens låneskuld med 30% vore inte ansvarsfullt. Vi ska behandla kommunens ekonomi med samma respekt som vi gör med vår egen privatekonomi vilket betyder att vi inte kan finansiera välfärd på kredit säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den 6 april kommer Kommunstyrelsen att ta del av den förstudie som Kommunstyrelsen har beställt tidigare under året. Förstudien visar på ett så kallat nollalternativ samt tre alternativa förslag.

Nollalternativet: Investera i befintliga anläggningar med en förlängd teknisk livslängd och en kostnad på 67 miljoner kronor. Uppskattade driftkostnader om 10 miljoner kronor/år och en livslängd på anläggningen på ca 40-60 år.

Förslag 1: Två nya ishallar, renovering av bandyplan till en investeringsutgift om 400,7 miljoner kronor. Uppskattade driftkostnader om 19,8 miljoner kronor/år och en livslängd på anläggningen på ca 40-60 år.

Förslag 2: Två nya ishallar, en bandyhall, rivning av nuvarande sporthall till en investeringsutgift om 670,9 miljoner kronor exklusive kostnad för en ny sporthall. Uppskattade driftkostnader om 35,3 miljoner kronor/år och en livslängd på anläggningen på ca 40-60 år.

Förslag 3: Två nya ishallar, en bandyhall, rivning av nuvarande sporthall och flytt av tennishall till en investeringsutgift om 675,6 miljoner kronor exklusive kostnad för en ny sporthall och flytt av tennishall. Uppskattade driftkostnader om 35,3 miljoner kronor/år och en livslängd på anläggningen på ca 40-60 år.

I underlaget redovisas även en uppskattning av investeringsutgift för ny idrottshall om 79 miljoner kronor. Däremot ingår inte kostnader för lös inredning och utrustning, verksamhetens specialinredning, ljudsystem, ismaskiner eller finansiella kostnader.

Förslaget om en bandyhall och två nya ishallar samt rivningen av idrottshallen skulle innebära utgifter för närmare 1 miljard kronor om allt återuppbygg på platsen eller annan plats. Det skulle öka hela kommunens låneskuld med ca 30%. Behovet av investeringar är stort inom flera sporter i Värmdö och om kommunen själv står för hela kostnaden, skulle all annan idrott nedprioriteras under många år framöver. Bara driftkostnaderna skulle öka med 30 miljoner kronor per år vilket motsvarar ca 35% av hela Kultur och fritidsnämndens budget.

Kommunen står även inför ytterligare behov av investeringar såsom infrastruktur, klimatinvesteringar, verksamhetslokaler, idrottssalar och andra sportanläggningar. Därför anser Majoritet för Värmdö att det är viktigt att se över en alternativ finansiering av samtliga av förstudiens förslag innan vi går vidare och tar ställning till en sådan stor investering. Utredningen får med fördel omfatta även ytterligare komplettering av någon hall som exempelvis bandyhall på annat specifikt område där gestaltning och materialval kan bli billigare.

Ta ställning och dela artikeln