22 november 2023

Barn ska få byta skola i Värmdö

Fria skolval och möjlighet att byta skola i Värmdö är en rättighet!

S-styret inför skolbytesperioder, framåt kommer det endast gå att byta skola vid ett tillfälle per termin. Ett barn som mår dåligt eller på något sätt blivit utsatt ska inte behöva vänta på sitt skolbyte.

Under diskussionen i nämnden framkom det att anledningen till Värmdösamarbetet nya förslag var att förvaltningen känner en belastning av skolbyten när elever inte har fått sitt förstahandsval vid läsårsstarten. Genom att införa nya riktlinjer vill Socialdemokraterna begränsa elevernas möjlighet att byta skola. Tack vare att vi Moderater lyfte orimligheten i endast två skolbyten per år, lade styret till att skolbyte även kan ske mellan kommunala skolor vid dokumenterade synnerliga skäl.

Att tillåta dokumenterade synnerliga skäl för skolbyten mellan kommunala skolor är ett steg i rätt riktning, men vi kommer fortsätta att arbeta för att säkerställa att kommunen grundar beslut om skolbyte på elevernas bästa, och inte enbart på administrativ hänsyn. Vårt engagemang för en trygg och gynnsam utbildningsmiljö för Värmdös elever kommer att förbli starkt och orubbligt.

-Det är beklämmande att S-styret begränsar fria skolbyten. En elev som av någon anledning inte mår bra och behöver byta skola ska ha den möjligheten. Den ska inte behöva vänta på en specifik tid då utbildningskontoret administrerar skolbyten. Jag hoppas styret ändrar sig och ser till elevens bästa. Det är ytterst viktigt att eleven ges rätt att byta skola, säger Linn Klameth (M), ordförande i opposition i Grundskolenämnden

Värmdömoderaterna står fast vid att ha elevens bästa i fokus och fortsätter att förespråka fortsatt frihet när det gäller skolbyten. Vi anser att varje elev ska ha möjligheten att anpassa sin skolgång efter sina individuella behov och förutsättningar. Vi kommer fortsätta att kämpa för att bevara en öppen och flexibel skolmiljö, där elevernas valfrihet respekteras och uppmuntras.

Ta ställning och dela artikeln