Denna nyhet är mer än 1 år gammal

29 november 2021

Arbetslinjen i Värmdö

Arbetslinjen i Värmdö har gett resultat och allt fler Värmdöbor har fått hjälp att gå från bidrag till självförsörjning. Det visar en utvärdering av kommunens arbete som kommer att behandlas på nästa kommunstyrelse, den 1 december.

Det är fantastiskt att vi så snabbt börjar urskönja resultat. Hela samhället och allra främst berörda individer tjänar på en fullt fungerande arbetslinje. Detta är ett steg på vägen och vi ser fram emot det fortsatta arbetet med en aktiv arbetsmarknadspolitik som ska stå för Arbetslinjen i Värmdö, säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande.

I december 2020 påbörjade vi arbetet med att utveckla arbetet med kommunens arbetsmarknadsinsatser. Syftet var snabbare insatser, ökat arbetsmarknadsfokus och ett stärkt samarbete med näringslivet. Allt för att fler Värmdöbor ska ta sig från bidrag till självförsörjning.

Åtgärderna och det förändrade arbetssättet genom uppdraget har gett mycket positiva effekter. Tiden från att en invånare söker ekonomiskt bistånd till dess att invånaren har en arbetsmarknadsinsats har genom det nya arbetssättet minskat från 3-4 veckor till max två arbetsdagar. Även antalet personer med en arbetsmarknadsplanering har ökat avsevärt, från 87 personer i början av året till 230 i utgången av september. Totalt har 128 personer inom ramen för ekonomiskt bistånd gått till självförsörjning eller studier under 2021.

Arbetet med att utveckla kommunens arbetsmarknadsfokus är i full gång och mer kommer att göras. Effekterna är dock tydliga och pekar åt helt rätt håll.

Ta ställning och dela artikeln