november 3, 2023

Vi vill att all vård- och omsorgspersonal ska vara minst legitimerade undersköterskor

Stärk Värmdös äldreomsorg genom att höja den medicinska kompetensen och kontinuiteten!

Vi Moderater och Kristdemokrater vill att Värmdö ska säkerställa att all vård- och omsorgspersonal inom våra äldreboenden och hemtjänst ska vara minst legitimerade undersköterskor senast 2030, därför lägger vi i vår budget för 2024 det som uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden.

Våra äldre, som behöver extra omsorg, förtjänar att känna sig trygga och omhändertagna av den välfärd de har bidragit till under sina liv. De är välfärdens hjältar, och vi vill att de ska kunna lita på att vi är här för dem på samma sätt som de har funnits för tidigare generationer.

– Undersköterskor som arbetar inom omsorgen med äldre måste besitta en garanterad kunskapsnivå, inte minst för att öka patientsäkerheten. Det blir särskilt viktigt med tanke på att många äldre är multisjuka. De och deras anhöriga ska känna sig trygga med att vi tar hand om dem på ett tryggt, säkert och värdigt sätt, säger Rogier Krona (M), vice ordförande i opposition i Vård- och Omsorgsnämnden.

Ta ställning och dela artikeln