juni 14, 2023

M: Fler cykelvägar istället för att bredda befintliga

🚲Vad tycker du? S-styret vill bredda en redan fungerande gång- och cykelväg från Mölnvik till Skogsbo. Medan vi i Moderaterna tycker att det är bättre att skapa nya vägar för värmdöborna och vill därmed bygga gång- och cykelväg längs Sollenkrokavägen för att sammanbinda Djurö tätort med befintlig gång- och cykelväg till Stavsnäs

Ta ställning och dela artikeln