oktober 13, 2023

Elevernas skolval ska inte påverka rätten till särskilt stöd!

Skollagen är tydlig, alla elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. En del elever har också rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Inför detta läsår har fristående skolor endast fått en del av sina tilläggsbelopp beviljade.

– Detta skapar en extremt utmanande situation i skolorna och för berörda elever. Vi anser att fristående skolors ansökningar måste behandlas med elevperspektivet i fokus och rådande ekonomiska läge får inte vara grund till avslag. Fristående aktörer ska ha lika goda förutsättningar som kommunala skolor att bedriva skolverksamhet, säger Linn Klameth (M), vice ordförande i opposition i Grundskolenämnden.

Vi i Värmdömoderaterna har under året lyft kommunens både kommunala och fristående grundskolors tuffa ekonomiska läge. Läget är så pass allvarligt att det inte finns tillräckligt med pengar för att säkra elevers välmående och kunskapsutveckling.

Att ge våra barn en riktigt bra skolgång är en investering för framtiden.

Klicka här för att läsa hela interpellationen: https://varmdomoderaterna.com/wp-content/uploads/2023/10/Interpellation-Skolor-i-Varmdo-far-inte-det-ekonomiska-stod-de-behover-Moderaterna_-1.pdf

Ta ställning och dela artikeln